Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Chiều ngày 10.10, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - Ảnh 1

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: N.Bắc)

Thông cáo nêu rõ: Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều: Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Clip Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội.

Xuân Hải