Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Chiều 13.10, Văn phòng Trung ương Đảng ra Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII - Ảnh 1

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: N.Bắc)

Thông cáo nêu rõ, hôm nay Trung ương làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, Thảo luận về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Trung ương nghe hai báo cáo chuyên đề: Về công tác đối ngoại; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Clip Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri.

Xuân Hải