Thông báo

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Trường trung cấp nghề kỹ thuật- Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức thi đánh giá thí điểm và công nhận kỹ năng nghề quốc gia cho 2 nghề Gốm sứ & Sơn mài.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18691