Thông báo xét cấp học bổng Nguyễn Thái Bình

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ban Điều hành "Học bổng Nguyễn Thái Bình - Chương trình Vườn ươm nhân tài LienVietbank" thông báo: từ nay đến hết 16 giờ chiều 25.10.2008, chương trình sẽ tiếp nhận đơn đề nghị xét cấp học bổng cho cá nhân học viên TCCN và sinh viên cao đẳng-đại học của các trường trên phạm vi toàn quốc. >> Mẫu đơn xét cấp học bổng Nguyễn Thái Bình

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200842/20081017234113.aspx