Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Sơn La (2024 - 2025)

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Sơn La năm học 2024 - 2025 theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tài Tờ trình số 41/TTr - SGDĐT ngày 26/2/2024.

Mục lục

1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên
1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
1.2. Điều kiện dự tuyển vào lớp 10
1.3. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10
1.4. Môn thi, đề thi và thời gian tuyển sinh vào lớp 10
1.5. Điểm bài thi
1.6. Điểm xét tuyển (ĐXT)
1.7. Nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển
1.8. Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10
1.9. Thời gian tổ chức và hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10
1.10. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên
2. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDT nội trú, trường có cấp học THPT
2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh tuyển sinh vào lớp 10
2.2. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10
2.3. Địa bàn tuyển sinh
2.4. Phương thức tuyển sinh
2.5. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10

1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Tuyển sinh 11 lớp chuyên với 385 học sinh (35 học sinh/lớp). Trong đó có: Toán (2 lớp), Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh (2 lớp).

1.2. Điều kiện dự tuyển vào lớp 10

- Thường trú tại tỉnh Sơn La (trường hợp đặc biệt không thường trú tại tỉnh Sơn La, ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định).

- Tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên (nếu học sinh chưa được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS thì điều kiện này sẽ được kiểm tra sau khi trúng tuyển).

- Độ tuổi tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điều 33 - Điều lệ trường trung học.

1.3. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10

Thi tuyển:

+ Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển và có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

+ Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển về hồ sơ ở vòng 1.

1.4. Môn thi, đề thi và thời gian tuyển sinh vào lớp 10

- Nội dung đề thi: Nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, đảm bảo các cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

1.5. Điểm bài thi

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

1.6. Điểm xét tuyển (ĐXT)

ĐXT = ĐT + ĐV + ĐA + (ĐC x 2). Trong đó ĐT, ĐV, ĐA, ĐC lần lượt là điểm bài thi chung môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

1.7. Nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển

- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định. Các bài thi chung phải đạt từ 3,5 điểm trở lên; bài thi môn chuyên phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

- Cách xét tuyển:

+ Căn cứ quy định điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét đỗ theo thứ tự ưu tiên sau: có giải học sinh giỏi cấp tỉnh cao hơn; có giải Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cao hơn; có điểm bài thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình cả năm môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình cả năm (năm học lớp 9) cao hơn. Sau khi xét hết các tiêu chí mà vẫn còn các thí sinh bằng điểm nhau thì tiếp tục lần lượt xem xét đến điểm trung bình cả năm các năm học lớp 8, 7, 6.

+ Tổ chức xét tuyển thành 2 đợt: Sau khi thông báo kết quả xét tuyển đối với từng lớp chuyên, học sinh nộp hồ sơ nhập học. Trong trường hợp số học sinh nhập học chưa đủ chỉ tiêu giao, tổ chức xét tuyển đợt 2.

1.8. Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10

- Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng (nguyện vọng 1 vào lớp chuyên 1, nguyện vọng 2 vào lớp chuyên 2).

- Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự thi vào lớp chuyên Toán được đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2 vào một trong các lớp chuyên Tin, chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Sinh.

- Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 dự thi vào lớp chuyên Văn được đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Sử hoặc chuyên Địa.

+ Đối với những thí sinh đăng ký 02 nguyện vọng vào lớp chuyên, nếu đã trúng tuyển theo nguyện vọng 1 thì không xét nguyện vọng 2.

- Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 là 2,0 điểm.

- Học sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên nếu không trúng tuyển được đăng ký dự tuyển, sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường PTDT Nội trú tỉnh, trường PTDTNT THCS&THPT huyện và các trường có cấp THPT khác trên địa bàn huyện, thành phố nơi thí sinh thường trú, các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh (nếu đủ điều kiện).

1.9. Thời gian tổ chức và hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi, thu hồ sơ, xét tuyển.

- Thời hạn hoàn thành công tác tuyển sinh: Trước ngày 20/7/2024.

1.10. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên

Sau học kỳ I và đầu mỗi năm học, Trường THPT Chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp 10, 11 chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tuyển bổ sung vào các lớp chuyên; quy định đối tượng, điều kiện dự tuyển bổ sung, môn thi tuyển bổ sung và tổ chức thực hiện việc tuyển bổ sung vào lớp chuyên đảm bảo các quy định hiện hành.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDT nội trú, trường có cấp học THPT

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 23.195 học sinh lớp 9. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vào THPT, GDTX và GDNN, dự kiến tuyển 67,6% học sinh tốt nghiệp THCS (khoảng 15.665 học sinh) vào các trường có cấp THPT (chỉ tiêu cụ thể đối với từng trường trong Phụ lục kèm theo).

Trường hợp phải tăng chỉ tiêu tuyển sinh do nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào các trường lớn hơn so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của năm học 2024 - 2025 đã được giao, các trường có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh trước khi thực hiện giao tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường.

2.2. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10

- Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX, thường trú tại tỉnh Sơn La.

- Độ tuổi tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điều 33 - Điều lệ trường trung học.

- Học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường PTDTNT phải đảm bảo thêm các điều kiện sau:

+ Bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại:

a) Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi chung là xã, thôn đặc biệt khó khăn);

b) Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

+ Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Mỗi trường PTDTNT THCS-THPT được tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu được giao.

- Các huyện có nhu cầu tuyển sinh, đào tạo thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc cho địa phương cần trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 08/3/2004 để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của Thông tư số 04/2023/TT- BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

2.3. Địa bàn tuyển sinh

- Không phân biệt địa bàn tuyển sinh đối với các học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Bình Minh, Trường TH-THCS-THPT Chu Văn An .

- Học sinh thường trú hoặc học THCS ở huyện, thành phố nào thì được đăng ký dự tuyển vào các trường THPT, THCS&THPT, PTDTNT THCS&THPT ở huyện, thành phố đó theo địa bàn tuyển sinh.

- Cho phép học sinh các trường THCS ở các xã sau đây đăng ký dự tuyển vào 1 trường THPT trên địa bàn hoặc 01 trường THPT ngoài địa bàn. Cụ thể như sau:

+ Học sinh học tại Trường TH&THCS Hoàng Văn Thụ, TH&THCS Nà Sản, huyện Mai Sơn; học sinh của xã Chiềng Mung, Mường Bằng, huyện Mai Sơn đăng ký dự tuyển tại Trường THPT Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

+ Học sinh học tại Trường TH&THCS Ninh Thuận và các xã Bản Lầm, Muổi Nọi, Bon Phặng, Bó Mười B, huyện Thuận Châu; xã Nặm Ty, huyện Sông Mã đăng ký dự tuyển tại Trường THCS&THPT Nguyễn Du, thành phố Sơn La.

+ Học sinh của xã Bó Mười, Liệp Tè, huyện Thuận Châu đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Mường Bú, huyện Mường La.

+ Học sinh của xã Chiềng Xuân, Tân Xuân, Xuân Nha, huyện Vân Hồ đăng ký dự tuyển vào Trường THCS&THPT Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

+ Học sinh THCS của xã Phiêng Côn, Chiềng Sại, huyện Bắc Yên đăng kí dự tuyển tại trường THPT Yên Châu, huyện Yên Châu.

+ Học sinh THCS của xã Yên Sơn, Chiêng On, huyện Yên Châu đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

+ Học sinh THCS xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên đăng ký dự tuyển vào trường THPT Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Học sinh được dự tuyển trái tuyến nếu thường trú hoặc tạm trú hoặc có quyết định chuyển công tác của cha (hoặc mẹ, hoặc người giám hộ) tại địa bàn tuyển sinh. Học sinh dự tuyển trái tuyến phải học đủ 3 năm tại trường trúng tuyển để đảm bảo sự ổn định về quy mô trường, lớp học sinh. Trường hợp đặc biệt (phải thay đổi nơi cư trú do hoàn cảnh gia đình, do sức khỏe không đảm bảo; do cha, mẹ hoặc người giám hộ thay đổi nơi sinh sống hoặc chuyển công tác; do di dân...) phải chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Học sinh ở tỉnh khác được phép đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại Sơn La nếu những học sinh này có đủ các điều kiện tuyển sinh và thường trú hoặc tạm trú tại các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La trước thời điểm tuyển sinh tối thiểu 02 tháng. Học sinh phải học đủ 3 năm tại trường trúng tuyển để đảm bảo sự ổn định về quy mô trường, lớp học sinh. Trường hợp đặc biệt phải chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

2.4. Phương thức tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

- Tổ chức 01 Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 gồm 43 điểm thi (bao gồm cả điểm thi Trường THPT Chuyên). Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào thì dự thi tại trường đó.

- Môn thi, bài thi: Thí sinh dự thi 03 bài thi, gồm: 01 bài thi môn Toán, 01 bài thi môn Ngữ văn và 01 bài thi môn Tiếng Anh (bài thi chung).

- Thời gian tổ chức và hoàn thành công tác tuyển sinh:

+ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi, thu hồ sơ, xét tuyển.

+ Tổ chức thi tuyển: Ngày 01, 02/6/2024.

+ Thời hạn hoàn thành công tác tuyển sinh: Các trường PTDTNT: Trước ngày 25/7/2024. Các trường phổ thông có cấp THPT: Trước ngày 30/7/2024.

- Điểm xét tuyển (ĐXT):

ĐXT =ĐT + ĐV + ĐA + ĐƯT. Trong đó ĐT, ĐV, ĐA lần lượt là điểm bài thi chung môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh; ĐƯT là điểm ưu tiên.

- Điều kiện thí sinh được xét tuyển:

+ Có đủ 03 bài thi theo quy định.

+ Không có bài thi nào điểm 0 (không).

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Căn cứ điểm xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng trường, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

+ Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, thực hiện xét tuyển như sau:

*) Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và có điểm xét tuyển bằng nhau không vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển hết số thí sinh này.

*) Nếu tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau vượt quá 2,0% chỉ tiêu được giao thì xét theo thứ tự ưu tiên: có giải học sinh giỏi cấp tỉnh cao hơn; có giải NCKH kỹ thuật cấp tỉnh cao hơn; có điểm trung bình cả năm học lớp 9 cao hơn; sau khi xét hết các tiêu chí mà vẫn còn các thí sinh bằng điểm nhau thì tiếp tục lần lượt xem xét đến điểm trung bình cả năm lớp 8, 7, 6.

- Thí sinh thi tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh nếu không trúng tuyển được đăng ký xét tuyển vào trường PTDTNT THCS & THPT huyện và các trường có cấp THPT khác trên địa bàn huyện, thành phố nơi thí sinh thường trú; các trung tâm GDTX.

- Căn cứ danh sách học sinh trúng tuyển, các trường tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh theo quy định và theo lịch do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Xét tuyển bổ sung: Sau thời gian nộp hồ sơ nhập học, các trường còn thiếu chỉ tiêu được tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao.

2.5. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10

- Tuyển thẳng

+ Các trường PTDTNT: Tuyển thẳng học sinh đạt giải Quốc gia cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật; học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người.

+ Các trường THPT, THCS & THPT: Tuyển thẳng học sinh đạt giải Quốc gia cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật; học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh trường PTDTNT THCS & THPT huyện; học sinh khuyết tật.

- Ưu tiên

+ Cộng 1,5 điểm cho các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 1 của Quy chế tuyển sinh, gồm:

a) Con liệt sĩ;

b) Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

c) Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”;

d) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Cộng 1,0 điểm các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 2 của Quy chế tuyển sinh, gồm:

a) Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

b) Con của thương binh, con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

c) Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

+ Cộng 0,5 điểm các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 3 của Quy chế tuyển sinh, gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).

Đối với học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng chế độ ưu tiên ở mức cao nhất.

Hùng Cường

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/thong-bao-tuyen-sinh-vao-lop-10-tinh-son-la-2024-2025-208159.html