Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023, như sau:

Số lượng: 518 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên mầm non hạng III: 82 chỉ tiêu.

- Giáo viên tiểu học hạng III: 227 chỉ tiêu (gồm: Giáo viên tiểu học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Tổng phụ trách Đội).

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 77 chỉ tiêu (gồm: Lịch sử, Tin học, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Kỹ thuật Nông nghiệp, Thể dục, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật Công nghiệp, Âm nhạc, Mỹ thuật, Địa lý, Tổng phụ trách Đội).

- Nhân viên: 132 chỉ tiêu (gồm: Kế toán, Y tế, Văn thư, Thư viện và Thiết bị, thí nghiệm.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang)

- Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại Phòng Nội vụ thành phố (số 114 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang) kể từ 08 giờ 00 ngày 02/10/2023 đến 17 giờ 00 ngày 31/10/2023 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang. Điện thoại: 0258.3523.321.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/202309/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-nam-2023-f5f51e9/