Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 14)

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo cho bà Thạch Thị Oanh Tha, sinh năm 1985, nơi cư trú cuối cùng: 159/1 ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị, Châu Thành, Long An. Bà Tha bỏ nhà đi từ ngày 15/7/2008 đến nay không có tin tức. Bà Tha về ngay TAND huyện Châu Thành, Long An, vì ông Trần Thanh Bình (chồng bà Tha) cùng cư trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Tha mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo này, nếu bà Tha không có mặt tại TAND huyện Châu Thành, thì TAND huyện Châu Thành sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo cho bà Thạch Thị Oanh Tha, sinh năm 1985, nơi cư trú cuối cùng: 159/1 ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị, Châu Thành, Long An. Bà Tha bỏ nhà đi từ ngày 15/7/2008 đến nay không có tin tức. Bà Tha về ngay TAND huyện Châu Thành, Long An, vì ông Trần Thanh Bình (chồng bà Tha) cùng cư trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Tha mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo này, nếu bà Tha không có mặt tại TAND huyện Châu Thành, thì TAND huyện Châu Thành sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Uông Bí, Quảng Ninh thông báo cho chị Đặng Thị Mai, SN 1958 và chị Đặng Thị Liên, SN 1960, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 3-1980 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Mai và chị Liên ở đâu về ngay TAND Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Khu 2, phường Thanh Sơn, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh) để giải quyết việc bà Bùi Thị Thạch (là mẹ đẻ của hai chị) yêu cầu Tòa án tuyên bố hai chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Mai và chị Liên không có mặt tại TAND Tp. Uông Bí thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Nga Sơn, Thanh Hóa thông báo cho chị Đinh Thị Huê, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Nhân Sơn, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 3-2000 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Huê ở đâu về ngay TAND huyện Nga Sơn, Thanh Hóa để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Lệnh, SN 1977, trú tại: Xóm 8, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Huê không có mặt tại TAND huyện Nga Sơn, Thanh Hóa thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An thông báo cho anh Nguyễn Quang Thắng, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 2Hồ Sản, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, bỏ nhà đi từ tháng 7-2004 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thắng ở đâu về ngay TAND huyện Nam Đàn để giải quyết việc chị Lê Thị Điệp, SN 1978, trú tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu anh Thắng không có mặt tại TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Yên Phong, Bắc Ninh thông báo cho anh Nguyễn Duy Đông, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 2-2008 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đông ở đâu về ngay TAND huyện Yên Phong để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thanh, SN 1981, cùng trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu anh Đông không có mặt tại TAND huyện Yên Phong, Bắc Ninh thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Yên Định, Thanh Hóa thông báo cho chị Nguyễn Thị Bé, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 7, xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Bé ở đâu về ngay TAND huyện Yên Định để giải quyết việc anh Trịnh Xuân Trường, SN 1975, cùng trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Bé không có mặt tại TAND huyện Yên Định, Thanh Hóa thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc thông báo cho anh Phạm Thanh Sơn, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đồng Thanh, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, bỏ nhà đi từ tháng 1-2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Sơn ở đâu về ngay TAND huyện Tam Đảo để giải quyết việc chị Hà Thị Mai Hương yêu cầu Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu anh Sơn không có mặt tại TAND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND Tp. Nam Định, Nam Định thông báo cho anh Vũ Văn Dũng, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: 137 tổ 15 phường Trường Thi, Tp. Nam Định, Nam Định, bỏ nhà đi từ tháng 11-2008 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Dũng ở đâu về ngay TAND Tp. Nam Định để giải quyết việc chị Lê Thị Thảo, SN 1987, trú tại đội 10 xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, Nam Định yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu anh Dũng không có mặt tại TAND Tp. Nam Định thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa thông báo cho chị Đầu Thị Liên, SN 4/10/1985, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sơn Lâm, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ ngày 15/8/2005 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Liên ở đâu về ngay TAND huyện Quảng Xương để giải quyết việc anh Lê Bá Cường, yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Liên không có mặt tại TAND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND Tp. Yên Bái, Yên Bái thông báo cho chị Hoàng Thị Thìn, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 57, phường Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bỏ nhà đi từ tháng 6-2007 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thìn ở đâu về ngay TAND Tp. Yên Bái để giải quyết việc anh Nguyễn Mạnh Hùng, cùng trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Thìn không có mặt tại TAND Tp. Yên Bái thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Yên Định, Thanh Hóa thông báo cho chị Nguyễn Thị Lược, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 7, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lược ở đâu về ngay TAND huyện Yên Định để giải quyết việc anh Trịnh Văn Nhẫn, SN 1975, cùng trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Lược không có mặt tại TAND huyện Yên Định, Thanh Hóa thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thông báo cho chị Phạm Thị Ngọc Lan, SN 2/9/1989, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Trung Sơn, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, bỏ nhà đi từ ngày 18/8/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lan ở đâu về ngay TAND huyện Hương Sơn để giải quyết việc anh Tài yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Lan không có mặt tại TAND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thông báo cho anh Đinh Văn Duẫn, SN 6/5/1977, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Tân Thủy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, bỏ nhà đi từ tháng 5/2009 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Duẫn ở đâu về ngay TAND huyện Hương Sơn để giải quyết việc chị Phan Thị Hà, SN 10/4/1983, trú tại: Tổ 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh yêu cầu tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu anh Duẫn không có mặt tại TAND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang thông báo cho chị Bùi Thị Trang, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, bỏ nhà đi từ tháng 3/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Trang ở đâu về ngay TAND huyện Sơn Dương để giải quyết việc anh Trần Hải Quân, SN 1984, cùng trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu chị Trang không có mặt tại TAND huyện Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.

TAND Tp. Biên Hòa, Đồng Nai thông báo cho chị Lê Thị Thu, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: 35A-tổ 19-KP5-phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chị Lê Thị Thu biết thông báo này hoặc người nào biết được tin tức, nơi cư ngụ hiện nay của chị Lê Thị Thu đề nghị liên hệ với TAND Tp. Biên Hòa hoặc với ông Bùi Ngọc Đức, địa chỉ: 35A, tổ 19, KP5, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin nếu không có thông tin nào đối với bà Thu thì Tòa án Tp. Biên Hòa sẽ giải quyết theo luật định.

TAND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang giải quyết vụ án dân sự số 85/2009/TLST-DS ngày 4.9.2009 v/v: “Tranh chấp di sản thừa kế”, giữa nguyên đơn bà Lê Phước Hiếu, địa chỉ: tổ 19/2 Ô 3, khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, Long Điền, tỉnh BR-VT; bị đơn bà Lê Ánh Nguyệt, địa chỉ: 158/4 đường Đoàn Văn Bơ, P9, Q4, Tp Hồ Chí Minh; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Hoàng Bảo Quyên, địa chỉ: 368A, đường Lương Định Của, KP5, P. An Phú, Q2, Tp Hồ Chí Minh. Các đương sự tranh chấp nhà, đất tại số 19/2/Ô 2-44 Hải Điền 2 (nay là Hải Điền), thị trấn Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên diện tích đất 105,2 m2 thửa 54 (thửa cũ 119) tờ bản đồ 131 (tờ cũ 29), thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, nhà đất tranh chấp đứng tên bà Lê Ánh Nguyệt. Bà Lâm Thị Nghĩa và ông Lâm Văn Nhân được xác định là con của bà Lê Ánh Nguyệt (bị đơn trong vụ án) và ông Lâm Văn Năm (đã chết). Bà Nghĩa, ông Nhân đã từng cư trú tại các địa chỉ: 42/1K Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7, Tp Hồ Chí Minh, và 23/3 khu phố 1 (số mới 503A Huỳnh Tấn Phát), phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

TAND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo cho bà Lâm Thị Nghĩa và ông Lâm Văn Nhân hiện đang cư trú ở đâu, đến ngay TAND huyện Long Điền, địa chỉ: 377 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tham gia giải quyết vụ án dân sự số 85/2009/TLST-DS ngày 4.9.2009 v/v: “Tranh chấp di sản thừa kế” nêu trên. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo, bà Lâm Thị Nghĩa và ông Lâm Văn Nhân phải có mặt tại TAND huyện Long Điền để tham gia giải quyết vụ án, hết thời hạn này nếu bà Nghĩa và ông Nhân không có mặt thì TAND huyện Long Điền sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Phạm Văn Nhàn, SN 1949 cùng vợ là Trần Thị Bích Liên, SN 1968 và ông Nguyễn Hữu Tài, SN 1969 biết trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhắn tin này nếu ông Nhàn, bà Liên và ông tài không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thì Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang sẽ đưa vụ án: “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tốt với bị đơn anh Lâm Văn Hùng ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk thông báo cho bà Dương Thị Minh Quyên; nơi cư trú cuối cùng: buôn Drây Huê, xã Cư Pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk, đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 5-2009 cho đến nay không rõ địa chỉ. Nay bà Quyên ở đâu về ngay TAND huyện Krông Buk để giải quyết vụ án dân sự với nguyên đơn là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Đăk Lăk. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo nếu bà Quyên không về thì TAND huyện Krông Buk sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Lê Ngọc Lan, 41 tuổi, nơi cư trú cuối cùng: Khu Bãi Tần, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2007 cho đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Lan ở đâu về ngay TAND huyện Thanh Sơn để giải quyết việc anh Tạ Kim Ánh yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Lan không về thì TAND huyện Thanh Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Trần Thị Mai, 38 tuổi, nơi cư trú cuối cùng: Đề Ngữ, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 8-2007 cho đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Mai ở đâu về ngay TAND huyện Thanh Sơn để giải quyết việc anh Đinh Vũ Tuấn yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Mai không về thì TAND huyện Thanh Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng thông báo cho ông Nguyễn Đặng Ngọc, SN 1962, nơi cư trú cuối cùng: 762/10-Quốc lộ 20, Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2006 cho đến nay không rõ địa chỉ. Nay ông Ngọc ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lộc (vợ ông Ngọc), cùng trú tại địa chỉ trên yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu ông Ngọc không về thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Bình Giang, Hải Dương thông báo cho anh Vũ Văn Quảng, SN 1968, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2007 cho đến nay không rõ địa chỉ. Nay anh Quảng ở đâu về ngay TAND huyện Bình Giang để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Doan (là vợ anh Quảng), SN 1973, hiện trú tại: Thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương yêu cầu tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu anh Quảng không về thì TAND huyện Bình Giang sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa thông báo cho chị Trần Thị Tâm, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 38 đường Nguyễn Thiếp, khu phố 6, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 10-2009 cho đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Tâm ở đâu về ngay TAND Thị xã Bỉm Sơn để giải quyết việc anh Trịnh Văn Khâm, SN 1971, cùng trú tại địa chỉ trên yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Tâm không về thì TAND thị xã Bỉm Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên thông báo cho chị Nguyễn Thị Thêu, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng: Khu vực C13, thị trấn Nông trường Điện Biên, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên, đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 7-1993 cho đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Thêu ở đâu về ngay TAND Tp. Điện Biên Phủ để giải quyết việc anh Tô Tiến Thành, SN 1964, trú tại: Số nhà 96, tổ dân phố 03, phường Thanh Trường, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên, yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Thêu không về thì TAND Tp. Điện Biên Phủ sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin, hỏi đáp, xin liên hệ địa chỉ: Báo Công lý - 48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043. 9365550 - 043. 8247204.

BCL