Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Chiều 2/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo 3 nội dung gồm: nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng; quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) - Ảnh 1

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông báo nhanh Nghị quyết Hội nghị TW4.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khái quát các nội dung chính của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII): Tình hình KT - XH năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH năm 2017; một số chủ trương lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác…

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) - Ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí chính ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết, liên hệ sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, thống nhất về nhận thức và hành động, tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết của Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phong Quang – Trọng Kiên