Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện

Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9-9-2020 của Bộ Công Thương về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ tình hình sự cố lưới điện xảy ra vào ngày 20 - 21-5-2024.

Công ty Điện lực Bình Phước thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp đến các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng như sau:

Trân trọng!

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/249/157834/thong-bao-ngung-giam-muc-cung-cap-dien