Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện

Căn cứ kế hoạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì lưới điện từ ngày 4-12-2023 đến ngày 10-12-2023. Công ty Điện lực Bình Phước thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện để thực hiện các công tác trên cụ thể như sau:

Căn cứ thời gian mất điện trên, Công ty Điện lực Bình Phước xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị sản xuất - kinh doanh, nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt khi thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh. Trân trọng!

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/498/151210/thong-bao-ngung-giam-muc-cung-cap-dien