Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

  Báo Dân Sinh
  22 liên quanGốc

  Hiện nay, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đang hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xét, tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú' lần thứ 14 - năm 2023 cho ông Võ Văn Việt, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Bộ LĐ-TB&XH

  Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng tại Điều 16 Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định việc xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú", Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị đăng tải trên cổng thông tin điện tử, báo điện tử, báo in của đơn vị để lấy ý kiến nhân dân việc xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 đối với ông Võ Văn Việt.

  Người dân nếu phát hiện những vi phạm của ông Võ Văn Việt liên quan đến các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" theo quy định tại điều 10 Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ có thể liên hệ số điện thoại: 024.3826.9552 hoặc gửi thư về Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH (địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hoặc gửi phản hồi vào hòm thư điện tử: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn trước ngày 30/7/2022, để Văn phòng Bộ tổng hợp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./

  .

  Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/thong-bao-lay-y-kien-nhan-dan-ve-viec-xet-tang-danh-hieu-thay-thuoc-uu-tu-20220718144108.htm