Thông báo kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp 1992

KTĐT - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 tổ chức họp báo về kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo đã thông báo kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Theo đó, ngay sau khi được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp giao nhiệm vụ, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo và tiến hành tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình từ T.Ư đến địa phương. Tại buổi họp báo, đại diện Ban Chỉ đạo đã trả lời nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí về những đề nghị của Ban Chỉ đạo trong việc sửa đổi Hiến pháp liên quan đến hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền sở hữu đất đai…