Thông báo gặp mặt khóa D7 Đại học Cảnh sát nhân dân (1981-1986)

Ban liên lạc cựu sinh viên khóa D7 Đại học Cảnh sát nhân dân (niên khóa 1981-1986) trân trọng thông báo và kính mời các thầy, cô giáo đã từng tham gia giảng dạy, quản lý và các cựu sinh viên khóa D7 về dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp (1986-2016); thời gian ngày 2 và ngày 3-12-2016 tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cũ, ở Suối Hai, Ba Vì, TP Hà Nội.

Thông báo gặp mặt khóa D7 Đại học Cảnh sát nhân dân (1981-1986) - Ảnh 1

Ban tổ chức đón tiếp các đồng chí, đại biểu từ 11h ngày 2-12-2016 tại Khách sạn 02 Garden (trước cổng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cũ). Ban liên lạc trân trọng kính mời các đồng chí, đại biểu về tham dự đầy đủ để buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.

(Đề nghị mang theo ảnh 4x6 để làm Kỷ yếu).

Ban liên lạc khóa D7