Thông báo bán đấu giá lô đèn LED sạc, bộ vòi sen tắm

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­ pháp Hà Nội tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ủy quyền:

I. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

1. Tài sản bán đấu giá: Lô hàng gồm đèn LED cầm tay sạc điện, bộ vòi sen tắm.

2. Giá khởi điểm: 48.850.000 đồng (Bốn mươi tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

II. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký, xem tài sản và nộp tiền đặt trước:

- Tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến trước 16h00 ngày 31/10/2016.

- Đăng ký xem tài sản: Ngày 31/10/2016.

- Xem tài sản: Ngày 01/11/2016.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho hàng của Công an quận Hoàng Mai - Phố Bùi Huy Bích, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước: Ngày 02/11/2016.

- Thời gian bán đấu giá: Ngày 04/11/2016.

III. Chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Hà Nội – Số 02 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội (Trong giờ hành chính).

PV