Thói xấu khó bỏ của người Việt khi du lịch nước ngoài

    Gia Đình & Xã Hội
    Gốc

    Người Việt đi du lịch nước ngoài ngày càng nhiều, và những thói xấu vốn là "chuyện thường ngày" ở trong nước bỗng trở thành nỗi xấu hổ vì bị người nước ngoài coi thường.

    Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thoi-xau-kho-bo-cua-nguoi-viet-khi-du-lich-nuoc-ngoai-20150727164609969.htm