Thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), tức ngày 18/4 dương lịch, thời tiết các vùng ở Hà Tĩnh ban ngày trời nắng nóng, nhiều nơi gay gắt.

Anh Tấn - Ngân Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thoi-tiet-ha-tinh-nang-nong-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-post264894.html