Thời tiết biển hôm nay 16/8/2023: Có mưa rào và mưa dông rải rác trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 16/8/2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ở trạm đảo Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Thời tiết biển hôm nay 16/8, Ngư dân ra khơi yên tâm bám biển.

Thời tiết biển hôm nay 16/8, Ngư dân ra khơi yên tâm bám biển.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 16/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Có gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 – 2,5m, có lúc trên 2,5m

Thời tiết biển hôm nay 16/8, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m. Biển động.

Thời tiết biển ngày mai 17/8, vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuận, vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), có lúc có mưa rào và mưa dông rải rác, gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5; sóng biển cao 1,5-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

Thời tiết biển hôm nay 16/8/2023, bản đồ các vùng biển và hải đảo của nước CHXHCN Việt Nam

Dự báo Thời tiết biển hôm nay 16/8/2023

Bắc Vịnh Bắc

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa

Gió nam đến tây nam cấp 4-5. Sóng cao 0,5 - 1,5m

Nam Vịnh Bắc Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi

Tầm nhìn xa : Trên 10km

Gió nam đến tây nam cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m

Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Không mưa

Tầm nhìn xa : Trên 10km

Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Bình Định đến Ninh Thuận

Không mưa

Tầm nhìn xa : Trên 10km

Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 – 2,5m, có lúc trên 2,5m

Bình Thuận đến Cà Mau

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa

Gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 – 2,5m, có lúc trên 2,5m

Cà Mau đến Kiên Giang

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa

Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Bắc Biển Đông

Có mưa rào và dông vài nơi

Tầm nhìn xa : Trên 10km

Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Quần đảo Hoàng Sa

Không mưa

Tầm nhìn xa : Trên 10km

Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Vùng Giữa Biển Đông

Có mưa rào và dông vài nơi

Tầm nhìn xa : Trên 10km

Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 – 2,5m, có lúc trên 2,5m

Vùng Nam Biển Đông

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa

Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 – 2,5m, có lúc trên 2,5m

Quần đảo Trường Sa

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa

Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m

Đức Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thoi-tiet-bien-hom-nay-1682023-co-mua-rao-va-mua-dong-rai-rac-tren-bien-267041.html