Thời lượng của Call of Duty 4 chỉ là 4 tiếng

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Modern Warfare đã gây ra thất vọng cho người hâm mộ khi độ dài của chiến dịch đơn quá ngắn.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2007/10/3B9ADF9F