Thời luận: Văn hóa giao thông

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Giao thông đô thị giờ đây đang trở thành đề tài thời sự nóng hổi, nhất là khi quá trình đô thị hóa cao, dân số ngày càng đông đúc, phương tiện giao thông ngày càng đa dạng, ở một khía cạnh nào đó nó thể hiện đời sống tinh thần và vật chất của các tầng lớp xã hội ngày càng được nâng lên.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/12/68126.cand