Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử được pháp luật quy định như thế nào?

  Bạn đọc Huỳnh Văn Đức ở xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử được pháp luật quy định như thế nào?

  Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 17 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-10-2022. Cụ thể như sau:

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại nghị định này, cơ quan công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

  1. Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ căn cước công dân gắn chíp: Không quá 1 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ căn cước công dân gắn chíp: Không quá 7 ngày làm việc.

  2. Đối với người nước ngoài: Không quá 1 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1; không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; không quá 7 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

  3. Đối với tổ chức:

  a) Không quá 1 ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  b) Không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  * Bạn đọc Đoàn Mạnh Toàn ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, hỏi: Công tác tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

  Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 9 Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 15-10-2022. Cụ thể như sau:

  1. Cung cấp thông tin về việc làm liên quan đến ngành, nghề đào tạo; thông tin về tuyển dụng, yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động; chính sách lao động, việc làm cho người học.

  2. Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và một số kỹ năng làm việc khác.

  3. Tư vấn việc làm cho người học lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực, nguyện vọng; kết nối với đơn vị sử dụng lao động giới thiệu việc làm cho người học.

  4. Các nội dung tư vấn việc làm khác phù hợp với quy định của pháp luật.

  QĐND

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thoi-han-giai-quyet-cap-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-706679