Thời hạn cấp lại giấy chứng nhận là bao lâu?

Hỏi:Tôi có làm đơn, nộp hồ sơ xin cấp lại “sổ hồng” đã bị hủy. Nghe nói vừa rồi Nhà nước có quy định mới về việc cấp lại giấy chủ quyền nhà đất. Xin hỏi, quy định mới cụ thể ra sao, áp dụng từ lúc nào?

Hỏi:Tôi có làm đơn, nộp hồ sơ xin cấp lại “sổ hồng” đã bị hủy. Nghe nói vừa rồi Nhà nước có quy định mới về việc cấp lại giấy chủ quyền nhà đất. Xin hỏi, quy định mới cụ thể ra sao, áp dụng từ lúc nào?

Hồ Thúy Hạnh (Hẻm 382, Phạm Văn Hiển, P.3, Q.8, Tp.Hồ Chí Minh)

Trả lời: Theo Điều 12 Nghị định 88 ngày 19-10-2009 của Chính phủ (về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12-2009 thì thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận (GCN) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Không quá 50 ngày làm việc đối với trường hợp cấp GCN lần đầu; không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi GCN quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại GCN đã mất… UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục cấp GCN tại địa phương.

Ngày 20-5-2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông tư số 16 quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-7-2011). Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân không quá 33 ngày (tại UBND cấp xã không quá 10 ngày làm việc; tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện không quá 15 ngày; tại cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở, xây dựng không quá 5 ngày; thời gian ký GCN của UBND cấp huyện không quá 3 ngày).

Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại Tp. Hồ Chí Minh- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)