Thời gian tiếp cận điện năng của EVN tiếp tục giảm

Tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới vừa công bố Báo cáo Môi trường kinh doanh 2016 (Doing Business 2017). Trong đó, xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam ở vị trí 96/190, tăng 5 bậc so với kết quả Doing Business 2016.

Thời gian tiếp cận điện năng của EVN tiếp tục giảm - Ảnh 1

Giảm thời gian tiếp cận điện năng giúp tăng năng lực cạnh tranh. Ảnh: Internet

Chỉ số tiếp cận điện năng được Ngân hàng Thế giới đánh giá trên 4 yếu tố gồm: Thời gian, độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá, thủ tục, chi phí. Mỗi yếu tố chiếm tỷ trọng đánh giá là 25%.

Để được cấp điện mới ở Việt Nam, cần thực hiện 5 thủ tục, thời gian thực hiện mất 46 ngày, chi phí bằng 1.261,3% thu nhập bình quân đầu người, độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện được 3/8 điểm.

Các yếu tố về thời gian tiếp cận điện năng và chi phí thực hiện đều có cải thiện so với năm 2015, theo kết quả đánh giá (được tiến hành điều tra từ tháng 3/2016), chỉ số tiếp cận điện năng năm 2016 của Việt Nam tăng 5 bậc so với xếp hạng được Doing Business cập nhật lại năm 2015, đứng ở vị trí 96/189. Riêng thời gian các công việc thực hiện của điện lực là 11 ngày (giảm 4 ngày so với 2015), với thời gian này đã tiến rất gần đến nhóm ASEAN4. Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục nằm trong nhóm 5/10 chỉ số có thay đổi giúp cho chỉ số đánh giá chung của nền kinh tế tăng lên 9 bậc so với năm 2015.

Chỉ số tiếp cận điện năng có thứ hạng tốt hơn các chỉ số: khởi sự doanh nghiệp, nộp thuế và Bảo hiểm xã hội, giải quyết phá sản doanh nghiệp. Các yếu tố về số thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng và chi phí thực hiện đều có cải thiện so với năm 2015 trong đó số ngày thực hiện từ 59 ngày xuống còn 46 ngày, giảm 13 ngày (Philippines - nằm trong ASEAN4 là 42 ngày).

Để có được kết quả khả quan theo đánh giá của nhóm nghiên cứu Doing Business, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện hàng loạt giải pháp như: Thực hiện theo cơ chế 1 cửa “one door”, tiếp nhận yêu cầu qua nhiều kênh như tại điện lực, trực tuyến qua website, trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH). Khách hàng chỉ cần gọi điện tới 5 trung tâm CSKH cung cấp thông tin, đại diện điện lực địa phương sẽ trực tiếp tới hướng dẫn và tiến hành các thủ tục cần thiết tại địa chỉ của khách hàng. Ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng qua đó khách hàng có thể đăng ký cấp điện và tra cứu tiến độ giải quyết cấp điện của ngành điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp qua website của các tổng công ty điện lực.

Trên thực tế, đầu tháng 9/2015, EVN đã thực hiện việc sửa đổi và bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong EVN rút ngắn thời gian các bước thực hiện của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp. Phần thủ tục rút ngắn từ 5 bước còn 4 bước: (1) tiếp nhận Hồ sơ; (2) khảo sát hiện trường, (3) thỏa thuận đấu nối và yêu cầu kỹ thuật; (4) nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện. Trong đó gộp 2 bước thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành một bước là thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật.

EVN cũng đã công bố đầy đủ các quy định pháp lý, quy trình, thủ tục, hồ sơ và thiết kế mẫu đối với việc cấp điện đấu nối lưới điện trung áp tại tất cả các phòng giao dịch khách hàng trên toàn quốc, website của các công ty điện lực, hồ sơ yêu cầu chỉ cần bản photo không cần chứng thực. Đồng thời chỉ đạo các tổng công ty điện lực/công ty điện lực tỉnh phối hợp với các sở công thương, sở tài nguyên và môi trường công khai thủ tục và giảm thời gian các thủ tục của cơ quan quản lý Nhà nước.

Có thể nói, những giải pháp của EVN đã được Doing Business ghi nhận trong việc cải thiện thủ tục và trình tự giải quyết cấp điện trong việc giảm thời gian tiếp cận điện năng.

Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục các nỗ lực để cải thiện hơn nữa chỉ số tiếp cận điện năng, tăng cường minh bạch về giá điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện để tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xã hội.

Đức Long