Thời gian rỗi, hòa thượng luyện Phong Thần

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Tại giải Quần Anh Hội tháng 12/2007, nhiều người đã bất ngờ khi thấy trong đội hình của lãnh địa TháiBìnhQuốc có một vị sư trẻ mặc cà sa ngồi tham chiến.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/02/3B9AE1F0