Thời gian ở phụ nữ

Với hầu hết phụ nữ, thời gian là một khái niệm luôn ám ảnh và quấy rầy. Nó quan trọng không kém gì mỹ phẩm và thời trang, thậm chí ở mức độ nào đấy nó còn hơn cả chuyện ái tình...