Thời gian lấy nước đợt 1 rút ngắn so với kế hoạch

Lịch lấy nước đợt 1, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2015-2016, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ kết thúc vào 12 giờ ngày 25/1, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu (đợt 1 gồm 6 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 21/1 đến 24 giờ ngày 26/1).

Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm thời gian lấy nước đợt 1 xuống còn 1,5 ngày, nhằm đảm bảo tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, TP: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… điều chỉnh kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước được rút ngắn.

Thời gian lấy nước đợt 2: từ 0 giờ ngày 3/2 đến 24 giờ ngày 6/2 (4 ngày); đợt 3: từ 0 giờ ngày 16/2 đến 24 giờ ngày 23/2 (8 ngày).

Tuấn Phong