Thời gian làm hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thành Nhân (nguyennhan8x@...) giảng dạy và đóng BHXH ở 1 trường tiểu học được 4 năm, nghỉ việc từ tháng 8/2013 và nhận Quyết định thôi việc từ ngày 19/9/2013, nhưng ông chưa nhận sổ BHXH. Ông Nhân hỏi, khi nào ông làm hồ sơ để được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần Đáp ứng 3 điều kiện để hưởng bảo hiểm thất... Khi nào được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ông Nhân nghỉ việc nếu chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng lao động để đăng ký thất nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thì trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp ông Nhân phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi ông đăng ký thất nghiệp hoặc Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi chuyển đến để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 100/2012/NĐ-CP