Thôi, đừng khóc nữa

Trong giờ học, giáo viên hỏi một học sinh:- Nếu sau này em làm y tá, chuẩn bị tiêm thuốc cho một em nhỏ nhưng em nhỏ sợ quá khóc. Vậy em tiêm không?

- Dạ! Không ạ!

- Vậy em có an ủi bé không?

- Dạ! Thưa cô có ạ!

- Vậy em an ủi thế nào?

- Dạ, em sẽ an ủi là: “Thôi, đừng khóc nữa, nếu không cô chích một mũi bây giờ!”.

Lừa cả thầy hiệu trưởng Một phụ huynh lo lắng đề nghị thầy hiệu trưởng răn đe để con của ông chừa cái thói ham cá độ.