Thời điểm Windows XP "nghỉ hưu" chỉ còn đếm bằng ngày

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    Chỉ 10 tuần nữa thôi, gã khổng lồ phần mềm Microsoft sẽ chính thức cho Windows XP "nghỉ hưu" bằng cách chuyển hệ điều hành 7 năm tuổi này sang một chế độ hỗ trợ hết sức giới hạn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/196851