Thời điểm tốt để đầu tư dài hạn?

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    "Cháy" cổ phiếu chính là thực trạng của TTCK tuần qua khi diễn biến các phiên giao dịch cho thấy, thị trường ở trong tình trạng "một người bán, vạn người mua", khiến thị trường như bị đông cứng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19659