Thời điểm này nên hạn chế đưa lao động qua Đài Loan

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Chúng tôi đã đề nghị Cục Lao công Đài Loan chuyển lao động sang những nơi có đủ việc làm, hạn chế hết mức việc đưa lao động về nước.”, ông Nguyễn Bá Hải - trưởng Ban quản lý lao động VN tại Đài Loan (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=115105