Thời của văn phòng hạng C

    2 đăng lạiGốc

    Việc xây dựng các văn phòng nhỏ (hạng C) đang được xem là giải pháp khả thi, có lợi cho cả chủ đầu tư, khách hàng và người môi giới.

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/05/110354/10600