Thọc sâu, đánh hiểm, tiến công rộng khắp

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chúng ta giành được những lợi thế to lớn là nhờ những hoạt động sáng tạo, được tổ chức chu đáo trong kế hoạch triển khai chiến đấu phù hợp khả năng phát triển của tình hình, tạo ra bất ngờ không kịp trở tay đối với quân địch.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/158686