Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic.

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic - Ảnh 1

Cụ thể, Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic.

Chính phủ đồng ý Lãnh đạo Bộ Công thương ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic theo nguyên tắc đồng thuận.

Bộ Y tế thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 khi sửa đổi, bổ sung Phụ lục Thỏa thuận, trong đó đề nghị ủy quyền ký Phụ lục sửa đổi cho Đại diện Bộ Y tế trong Nhóm công tác dược phẩm ASEAN.

TTXVN/Tin tức