Thỏa thuận thi công một số hạng mục Trạm bơm Yên Nghĩa

Ngày 6/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5719/UBND-KT đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận để cấp phép thi công xây dựng hạng mục tuyến đê nắn chỉnh và hạng mục cống xả qua đê thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố (Trạm bơm Yên Nghĩa), giai đoạn 1.

Thỏa thuận thi công một số hạng mục Trạm bơm Yên Nghĩa - Ảnh 1

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp phép hoạt động liên quan đê tả Đáy đoạn từ K19+515 đến K19+950 để xây dựng hạng mục tuyến đê nắn chỉnh và hạng mục cống xả qua đê, thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), giai đoạn 1. Cụ thể, đắp đê quai phía thượng lưu đê tả Đáy dài 138,35m; hạng mục cống xả qua đê Yên Nghĩa; hạng mục kênh xả đoạn 1 dài 29,86m; hạng mục xây dựng đê nắn chỉnh từ K19+515 đến K19+950 tuyến đê tả Đáy phía hạ lưu. Thời gian thi công từ khi có quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền; hoàn thành theo tiến độ của dự án. Riêng hạng mục cắt xẻ đê thi công từ 30/10/2016 và phải hoàn thành trước 30/6/2017. Chỉ tháo dỡ đê quai sau khi hoàn thành cống xả qua đê và hoàn thành đoạn đê nắn chỉnh đảm bảo yêu cầu chống lũ.

Ban Quản lý dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa tổ chức thi công phù hợp, cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên đê, giám sát chặt chẽ bảo đảm an toàn đê điều, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thi công theo đúng tiến độ đã đề ra trong thiết kế; lập phương án phòng chống lụt bão cho công trình và đoạn đê trong mùa mưa lũ hàng năm.

Trước khi thi công phải báo cho Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Ngoài việc thi công công trình liên quan đến đê tả Đáy, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều….

Sau khi xem xét,UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận về việc Ban Quản lý dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa tổ chức thi công xây dựng hạng mục tuyến đê nắn chỉnh và hạng mục cống xả qua đê, thuộc dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), giai đoạn 1…

PV