Thỏa thuận lương

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nếu bạn có dự tính chuyển đổi công việc, tìm kiếm việc làm mới sau Tết, vấn đề mức lương sẽ là một trong những quan tâm hàng đầu.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090122124132305P0C1051/thoa-thuan-luong.htm