Thỏa thuận kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng ở Ba Vì

Trong nội dung Công văn số 5898/UBND-SNN vừa ban hành, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận quy mô, giải pháp kỹ thuật dự án gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Thỏa thuận kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng ở Ba Vì - Ảnh 1

Dự án gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư với phạm vi nghiên cứu đầu tư tương ứng từ K21+500 đến K22+800 và từ K23+000 đến 23+450 đê hữu Hồng; hình thức đầu tư là bù phụ phần cơ kè bị xói lở và lát mái kè, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2020.

Trong quá trình lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, do ảnh hưởng mưa lũ cơn bão số 3 vừa qua, phạm vi tương ứng từ K21+690 đến K22+700 đê hữu Hồng có diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện xử lý cấp bách kè chống sạt lở đối với phần bờ sông sạt lở từ K21+690 đến K22+700 đê hữu Hồng.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thỏa thuận quy mô, giải pháp kỹ thuật của dự án và phần xử lý cấp bách năm 2016 thuộc dự án gia cố kè chống sạt lở bờ sông Hồng thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì…

PV