Thỏa thuận hợp tác điều hành xuất khẩu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Ngày 14-11, Tổng Cục Hải Quan phối hợp với Bộ Công Thương ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về cung cấp, trao đổi kịp thời thông tin xuất nhập khẩu, phục vụ cho việc chỉ đạo quản lý điều hành của Chính phủ và...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/2008/11/20081115.69453.ca