Thỏa thuận giữa Chính phủ Philippines và MILF là vi hiến

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phán quyết của Tòa án Tối cao Philippines được đưa ra ngày 14/10, với tỷ lệ 8 phiếu ủng hộ và 7 phiếu chống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=102488