Thơ vui: Facebook là ảo hay thật?

Nhiều người nói facebook là ảo, nhưng nếu để ý sẽ thấy trên face người ta nói thật lòng hơn so với ngoài đời.

Thơ vui: Facebook là ảo hay thật? - Ảnh 1

Thơ vui: Facebook là ảo hay thật? - Ảnh 2

Thơ vui: Facebook là ảo hay thật? - Ảnh 3