Thổ Tang Vĩnh Phúc trúng sơ tuyển dự án PPP có sử dụng đất

Công ty CP Thổ Tang Vĩnh Phúc là nhà đầu tư duy nhất có tên trong Danh sách ngắn của Dự án Đầu tư xây dựng Chợ Giang thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư có sử dụng đất. Dự án được triển khai nhằm giải quyết nhu cầu mặt bằng kinh doanh thương mại cho nhân dân thị trấn Thổ Tang.

Dự án có tổng chi phí thực hiện là 281 tỷ đồng, do UBND huyện Vĩnh Tường làm bên mời thầu. Địa điểm thực hiện Dự án là thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, với tổng diện tích đất xây dựng là 18.486 m2. Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển quốc tế.

Công ty CP Thổ Tang Vĩnh Phúc là nhà đầu tư bản địa, có địa chỉ tại thôn Phương Viên, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trần Nam