Thổ Nhĩ Kì không chỉ gửi quân tới Iraq...

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì đã tới Baghdad vào ngày hôm nay (23/10) để hội đàm với chính phủ Iraq, khi Ankara tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động quân sự tại phía Bắc Iraq trừ khi lực lượng Mỹ và Iraq đàn áp thẳng tay các phẩn tử li khai người Kurd.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/29499/default.aspx