Thơ - Nguyễn Nhã Tiên

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chuyển mùa Nghìn nghìn tuổi rồi chú Cuội cứ trẻ thơ Em ưu tư gì bao năm, trăng khuyết Mùa đi, chẳng rõ mùa nào rêu vẫn ngày ngày rêu biếc Cỏ dại xanh tràn sau mỗi bước khai hoang

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2007/12/22/220118.tno