Thịt chuột săn ở bệnh viện, cống rãnh vào nhà hàng thành... dúi nuôi

Chuột săn được ở bệnh viện, cống rãnh cứ gom về là giết mổ, thịt chuột vào nhà hàng được biến thành dúi nuôi.

(Theo VTV)