“Thiêu” xe máy để trả thù

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi đâm gục Thành trong quán karaoke, nhóm của Nguyên bị các bạn của Thành dùng vỏ chai bia đuổi chạy "quên cả xe máy". 2 chiếc xe máy bỏ quên này đã bị các bạn của Thành "hỏa thiêu".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/2/85809.cand