Thiếu thuốc tại các cơ sở y tế của tỉnh Đắk Lắk

    Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, hiện nay nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc điều trị, trong khi đó công tác đầu thầu, mua sắm thuốc còn nhiều bất cập, khó khăn, tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thieu-thuoc-tai-cac-co-so-y-te-cua-tinh-dak-lak-46001.htm