Thiếu quy định trong ủy quyền THA

Trong thực tế, có nhiều người phải hoặc được thi hành án (THA) vì các lý do khách quan không thể tự mình thực hiện các quyền, nghĩa vụ về THA nên ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện.

Tuy nhiên, có không ít trường hợp đương sự không thể ủy quyền được vì pháp luật chưa quy định cụ thể nên dẫn đến tình trạng áp dụng thiếu thống nhất giữa các cơ quan THA. Chẳng hạn, TAND một quận ở TP.HCM vừa qua đã tuyên trả lại tiền, tài sản cho bị cáo A. Tuy nhiên, bị cáo đang phải chấp hành án tại trại giam nên không thể tự mình đến nhận lại tiền, tài sản được, cũng không thể ra ngoài thực hiện việc ủy quyền. Nếu không mời được những người có chức năng vào tận trại giam thực hiện công chứng thì đương sự chỉ có thể lập giấy ủy quyền và xin xác nhận của trại giam về việc ủy quyền của mình để nhận lại tài sản. Trong trường hợp này, một số cơ quan THA dân sự không chấp nhận văn bản ủy quyền trên của đương sự. Tuy nhiên, cũng không ít cơ quan đồng ý trả lại một số tài sản, giấy tờ để tránh việc THA tồn đọng kéo dài.

Một chấp hành viên Cục THA dân sự TP.HCM giải thích, sở dĩ có sự áp dụng thiếu thống nhất như trên là do pháp luật không quy định cho trại giam được quyền xác nhận chữ ký của người đang bị giam giữ. Việc chấp nhận giấy ủy quyền mà đương sự đang bị giam giữ do trại giam xác nhận là sự linh động của chấp hành viên nhằm giải quyết đối với tài sản có giá trị nhỏ hoặc giấy tờ tùy thân...

Ngoài trường hợp nói trên thì việc lập giấy ủy quyền THA có xác nhận của UBND cấp xã hay phải lập hợp đồng ủy quyền có công chứng cũng có hai luồng quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng người phải THA chỉ cần lập giấy ủy quyền được UBND cấp xã xác nhận thì cơ quan THA phải chấp nhận. Tuy nhiên, cũng có quan điểm khác lại cho rằng UBND cấp xã không có thẩm quyền xác nhận giấy ủy quyền THA. Do vậy, giấy ủy quyền được UBND cấp xã xác nhận không đủ căn cứ pháp lý để phát sinh hiệu lực mà phải là hợp đồng ủy quyền có công chứng... Do có những quan điểm như trên nên dẫn đến việc mỗi nơi lại áp dụng một kiểu.

TIẾN HIỂU