Thiếu những nam nhân đích thực trên màn bạc

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Theo nghệ sĩ Trần Lực: Diễn viên nam bây giờ đang thiếu. Tìm cho được một hình ảnh vững chãi không phải dễ. Tôi nghĩ rằng, ngoại hình cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Cái mạnh của người đàn ông là phong thái, là cái cốt cách thể hiện ở trong vai diễn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/3/86582.cand