Thiếu nhân lực gây khó cho đầu tư

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Đài Loan đã mất vị trí dẫn đầu trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong năm 2007...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=2690f151d053f3&page=category