“Thiếu lương thực trên thế giới- thách thức của biến đổi khí hậu”

Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) đã quyết định chọn chủ đề này trong Ngày lương thực thế giới 16-10, nhằm cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu do biến đổi khí hậu.