Thiếu hơn 1.600 giáo viên cho năm học tới ở Điện Biên

Tỉnh Điện Biên đang tổ chức tuyển dụng hơn 80 viên chức cho ngành giáo dục, nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: năm học 2021-2022, tỉnh Điện Biên còn thiếu khoảng 1.650 giáo viên; riêng bậc học mầm non thiếu gần 1.200 người. Ngoài tháo gỡ một phần tình trạng thiếu giáo viên hiện tại, việc tuyển mới viên chức cho ngành giáo dục cũng sẽ đáp ứng cơ bản đội ngũ nhân lực để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho năm học tới đây.

Tuyển mới viên chức cho ngành giáo dục cũng sẽ đáp ứng cơ bản đội ngũ nhân lực

Tuyển mới viên chức cho ngành giáo dục cũng sẽ đáp ứng cơ bản đội ngũ nhân lực

Các giáo viên được tuyển dụng mới sẽ được phân bổ cho nhiều môn học, ưu tiên các bộ môn thiếu số lượng lớn, như Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn, Lịch sử …

Ngoài các tiêu chí tuyển dụng viên chức chung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu vị trí giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.15 theo quy định tại Thông tư số 04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tuyển dụng được thực hiện hiện bằng hình thức xét tuyển theo quyết định của Sở Nội vụ địa phương.

Dự kiến, thời gian xét tuyển sẽ diễn ra từ ngày 20 – 25/8, để kịp thời bố trí công tác cho năm học mới./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thieu-hon-1600-giao-vien-cho-nam-hoc-toi-o-dien-bien-post956997.vov